THEME by GUYIN

"I am interested in this hazy hinterland between wakefulness and sleep as a timeless, boundary-less purgatory state, free from the rules of everyday existence."

Track: Nomah's Land
Artist: Métisse 
Album: Nomah's Land
Filed under: #Métisse #Nomah's Land #2007 #trip hop #female vocalist #Dead Like Me
Posted on 2014-08-28 - Notes: 0 with 0 plays
Track: Töredék (lyrics by Miklós Radnóti)
     ("Fragment")
Artist: Ágnes Vanilla
Album: A lélek aljából 
     ("From The Bottom Of The Soul")

Oly korban éltem én e földön,
mikor az ember úgy elaljasult,
hogy önként, kéjjel ölt, nemcsak parancsra,
s míg balhitekben hitt s tajtékzott téveteg,
befonták életét vad kényszerképzetek.

Oly korban éltem én e földön,
mikor besúgni érdem volt s a gyilkos,
az áruló, a rabló volt a hős, –
s ki néma volt netán s csak lelkesedni rest,
már azt is gyűlölték, akár a pestisest.

Oly korban éltem én e földön,
mikor ki szót emelt, az bujhatott,
s rághatta szégyenében ökleit, –
az ország megvadult s egy rémes végzeten
vigyorgott vértől és mocsoktól részegen.

Oly korban éltem én e földön,
mikor gyermeknek átok volt az anyja,
s az asszony boldog volt, ha elvetélt,
az élő írigylé a férges síri holtat,
míg habzott asztalán a sűrű méregoldat.

Oly korban éltem én e földön,
mikor a költő is csak hallgatott,
és várta, hogy talán megszólal ujra –
mert méltó átkot itt úgysem mondhatna más, –
a rettentő szavak tudósa, Ésaiás.

1944. május 19.

ENGLISH TRANSLATION:
I lived upon this earth in such an age
when man was so debased he sought to murder
for pleasure, not just to comply with orders,
his faith in falsehoods drove him to corruption,
his life was ruled by raving self-deceptions.

I lived upon this earth in such an age
that idolized the sly police informers,
whose heroes were the killers, spies, the thieves –
and the few who held their peace or only failed
to cheer were loathed like victims of the plague.

I lived upon this earth in such an age
when those who risked protest were wise to hide
and gnaw their fists in self-consuming shame –
the crazed folk grinned about their terrifying
doomed future, wild and drunk on blood and mire.

I lived upon this earth in such an age
when the mother of an infant was a curse,
when pregnant women were glad to abort,
the living envied the corpses in the graves
while on the table foamed their poisoned cup.

I lived upon this earth in such an age
when even the poet fell silent and waited in hope
for an ancient, terrible voice to rise again –
for no-one could utter a fitting curse of such horror
but the scholar of dreadful words, Isaiah the prophet.

19th May 1944. Ország-Land, Thomas
Filed under: #Miklós Radnóti #Radnóti Miklós #Ágnes Vanilla #A lélek aljából #Töredék #2011 #poem #poetry #hungarian #hungarian literature #pop rock #rock
Posted on 2014-08-27 - Notes: 0 with 2 plays
Miklós Radnóti (1909-1944)


Levél a hitveshez ("Letter To My Wife") A mélyben néma, hallgató világok, üvölt a csönd fülemben s felkiáltok, de nem felelhet senki rá a távol, a háborúba ájult Szerbiából s te messze vagy. Hangod befonja álmom, s szivemben nappal ujra megtalálom, hát hallgatok, míg zsong körém felállván sok hűvös érintésü büszke páfrány. Mikor láthatlak ujra, nem tudom már, ki biztos voltál, súlyos, mint a zsoltár, s szép mint a fény és oly szép mint az árnyék, s kihez vakon, némán is eltalálnék, most bujdokolsz a tájban és szememre belülről lebbensz, így vetít az elme; valóság voltál, álom lettél ujra, kamaszkorom kútjába visszahullva féltékenyen vallatlak, hogy szeretsz-e? s hogy ifjuságom csúcsán, majdan, egyszer, a hitvesem leszel, - remélem ujra s az éber lét útjára visszahullva tudom, hogy az vagy. Hitvesem s barátom, - csak messze vagy! Túl három vad határon. S már őszül is. Az ősz is ittfelejt még? A csókjainkról élesebb az emlék; csodákban hittem s napjuk elfeledtem, bombázórajok húznak el felettem; szemed kékjét csodáltam épp az égen, de elborult s a bombák fönt a gépben zuhanni vágytak. Ellenükre élek, - s fogoly vagyok. Mindent, amit remélek fölmértem s mégis eltalálok hozzád; megjártam érted én a lélek hosszát, s országok útjait; bíbor parázson, ha kell, zuhanó lángok közt varázslom
majd át magam, de mégis visszatérek; ha kell, szívós leszek, mint fán a kéreg, s a folytonos veszélyben, bajban élő vad férfiak fegyvert s hatalmat érő nyugalma nyugtat s mint egy hűvös hullám: a 2 x 2 józansága hull rám. Lager Heidenau, Žagubica fölött a hegyekben, 1944. augusztus-szeptember

ENGLISH TRANSLATION:

Mute worlds lie in the depths, their stillness crying
inside my head; I shout: no-one’s replying
in war-dazed, silenced Serbia the distant,
and you are far away. My dreams, persistent,
are woven nightly in your voice, and during
the day it’s in my heart still reassuring –
and thus I keep my silence while, profoundly
detached, the cooling bracken stirs around me.

No longer can I guess when I will see you,
who were once firm and sure as psalms can be – you,
as lovely as the shadow and the light – you,
whom I could seek out mute, deprived of sight – you,
now with this landscape you don’t know entwined – you,
projected to the eyes, but from the mind – you,
once real till to the realm of dreams you fell – you,
observed from my own puberty’s deep well – you,

nagged jealously in my soul for a truthful
pledge that you love me, that upon the youthful
proud peak of life you’ll be my bride; I’m yearning
and then, with sober consciousness returning,
I do remember that you are my wife and
my friend – past three wild frontiers, terrified land.
Will autumn leave me here forgotten, aching?
My memory’s sharper over our lovemaking;

I once believed in miracles, forgetting
their age; above me, bomber squadrons setting
against the sky where I just watched the spark and
the colour of your eyes – the blue then darkened,
the bombs then longed to fall. I live despite them
and I am captive. I have weighed up, item
by painful item, all my hopes still tended –
and will yet find you. For you, I’ve descended,

along the highways, down the soul’s appalling
deep chasms. I shall transmit myself through falling
live flames or crimson coals to conquer the distance,
if need be learn the tree bark’s tough resistance –
the calm and might of fighting men whose power
in danger springs from cool appraisal shower
upon me, bringing sober strength anew,
and I become as calm as 2 x 2.
transl. by Ország-Land, Thomas
Filed under: #Miklós Radnóti #Radnóti Miklós #Levél a hitveshez #Letter To My Wife #1944 #poem #poetry #hungarian #hungarian literature #Gyarmati Fanni #Fanni Gyarmati #translation
Posted on 2014-08-27 - Notes: 2

(Source: secretotaku, via gotoutlullaby)

Filed under: #Mamoru Oshii #Tenshi no Tamago #Angel's Egg #1985 #cinephilia
Posted on 2014-08-27 - Notes: 178
Track: Őrizz és védj (lyrics by Miklós Radnóti)
("Guard and Protect Me") Artist: Ágnes Vanilla Album: A lélek aljából
("
From the Bottom of the Soul")

Álmomban fú a szél már éjjelente
s a hófehéren villanó vitorlák
csattogva híznak messzi útra készen.

Úgy írom itt e lassu költeményt,
mint búcsuzó, ki ujra kezdi éltét,
s ezentúl bottal írja verseit
szálló homokra távol Áfrikában.

De mindenünnen, Áfrikából is
borzalmas sírás hallik; rémitő
gyermekét szoptatja nappal, éjjel
szederjes mellén a dajka idő.

Mit ér a szó két háború között,
s mit érek én, a ritka és nehéz
szavak tudósa, hogyha ostobán
bombát szorongat minden kerge kéz!

Egünkre láng fut és a földre hull
az égi fényjelekből olvasó,
fájdalom kerít körül fehéren,
akár apályidőn tengert a só.

Őrizz és védj, fehérlő fájdalom,
s te hószín öntudat, maradj velem:
tiszta szavam sose kormozza be
a barna füsttel égő félelem!

ENGLISH TRANSLATION:

In my dreams a wind blows every night, as 
snow-white
sails glint in the blazing sun, and snap and
swell as I prepare for my distant journey.
It seems my poems slip from me like boats shoving off from shore, or like a man who sets out for an uncertain life, and writes his poems in the sand with a leaf-less branch in far-off Africa And from throughout Africa comes a terrible cry; as she suckles ghastly infants in the scorching sun, and the night sleeps between her livid breasts. But what do words matter between two dreadful wars, and what matter I, a scholar giving birth to precious impotent words, when any fool can cradle a bomb between his hands! The flames rise and lick the sky, and only a madman can fail to read the signs as a great suffering gathers like the pale clouds, or like salt on the strand when the tide goes out.
Oh, guard and protect me, my pure white senses, come stay wit me, my deep white ache: may my heartfelt words never be corrupted by this
terror that rises like black smoke in the sky!
Filed under: #Miklós Radnóti #Radnóti Miklós #Ágnes Vanilla #A lélek aljából #Őrizz és védj #2011 #chamber folk #chamber pop #pop rock #poem #poetry #hungarian #hungarian literature #translation
Posted on 2014-08-26 - Notes: 3 with 2 plays
Track: A félelmetes angyal (lyrics by Miklós Radnóti)
("The Terrifying Angel") Artist: Ágnes Vanilla Album: A lélek aljából
("
From The Bottom Of The Soul")

A félelmetes angyal ma láthatatlan
és hallgat bennem, nem sikolt.
De nesz hallatszik, felfigyelsz,
csak annyi, mintha szöcske pattan,
szétnézel s nem tudod ki volt.
Ő az. Csak újra óvatos ma. Készül.
Védj meg, hiszen szeretsz. Szeress vitézül.
Ha vélem vagy lapul, de bátor
mihelyt magamra hagysz. Kikél a lélek
aljából és sikongva vádol.
Az őrület. Úgy munkál bennem, mint a méreg
s csak néha alszik. Bennem él,
de rajtam kívül is. Mikor fehér
a holdas éj, suhogó saruban
fut a réten s anyám sírjában is motoz.
Érdemes volt-e? - kérdi tőle folyton
s felveri. Suttog neki, lázítva fojtón:
megszülted és belehaltál!
Rámnéz néha s előre letépi a naptár
sorjukra váró lapjait.
Már tőle függ örökre
meddig s hová. Szava
mint vízbe kő, hullott szivembe
tegnap éjszaka
gyűrűzve, lengve és pörögve.
Nyugodni készülődtem éppen,
te már aludtál. Meztelen
álltam, mikor megjött az éjben
s vitázni kezdett halkan itt velem.
Valami furcsa illat szállt s hideg
lehellet ért fülön. "Vetkezz tovább! -
így bíztatott, - ne védjen bőr sem,
nyers hús vagy úgyis és pucér ideg.
Nyúzd meg magad, hiszen bolond,
ki bőrével, mint börtönével henceg.
Csak látszat rajtad az, no itt a kés,
nem fáj, egy pillanat csupán, egy szisszenés!"

S az asztalon felébredt s villogott a kés.ENGLISH TRANSLATION:

The terrifying angel is invisible and silent inside me, he doesn't scream today. But then I hear a slight noise, no louder than a grasshopper's jump. I look around and don't find anything. It's him. But he's cautious now. He's getting ready. Save me, Oh you who love me, love me bravely. He hides when you're here. But as soon as you leave he's back. He rises from the bottom of the soul, screaming. And screaming he accuses me. This insanity works inside me like poison. He doesn't sleep much, lives both in and outside of me, and when the moon is out, and in the white darkness, he runs through the meadow in whistling sandals. He searches my mother's grave and wakes her up. "Was it worth it?" "Was it worth it?" He whispers to her about rebellion, about giving in. "You gave birth to him and he dies of it!" Looking at me, sometimes he tears off the pages of the calendar too soon. "How long" and "where to" depend on him forever now. Last night his words fell into my heart the way stones fall into water, forming rings, wobbling, and spinning. I was just going to bed, you were already asleep. I stood there naked when he came in and started to argue with me quietly. There was a weird smell, his breath chilled my ear. "Go ahead!" He urged. "Skin shouldn't cover you. You're raw meat and bare nerves. Tear it off! After all, bragging about skin is like bragging about prison, it's crazy. That thing all over you is only an illusion. Here, here's the knife. It doesn't hurt. It only takes a second, there's only a hiss!" And the knife woke up on the table and flashed.


Translated by Steven Polgar, S. Berg and S.J. Marks
Filed under: #Miklós Radnóti #Radnóti Miklós #Ágnes Vanilla #A lélek aljából #A félelmetes angyal #2011 #chamber pop #chamber folk #pop rock #poem #poetry #hungarian #hungarian literature #translation
Posted on 2014-08-26 - Notes: 3 with 8 plays
Track: Rondó az elsiratott szerelemről
("Rondeau") Artist: Kaláka Album: Villon

FRENCH:
Mort, j'appelle de ta rigueur,
Qui m'as ma maistresse ravie,
Et n'es pas encore assouvie
Se tu ne me tiens en langueur:
Onc puis n'eus force ne vigueur;
Mais que te nuysoit elle en vie,
    Mort?

Deux estions et n'avions qu'ung cuer;
S'il est mort, force est que devie,
Voire, ou que je vive sans vie
Comme les images, par cuer,
    Mort!

HUNGARIAN:
Halál, szörnyű a szigorod:
Elraboltad a szeretőmet,
S szívem vágya mindig feléled,
Mert emlékével kínozod.
Sírok, zokogok, sorvadok.
Mit ártott az a lány teneked,
Halál?

Kettőnkben egy szív dobogott;
Én is érzem benne a véget
S most mint élet nélküli élet,
Mint festett kép, olyan vagyok,
Halál!

ENGLISH:
Death, I cry out at your harshness,
That stole my girl away from me,
Yet you're not satisfied I see
Until I languish in distress.

Since then I've lost all liveliness:
What harm alive, to you, was she?
Death, I cry out at your harshness,
That stole my girl away from me.

Two we were, with one heart blessed:
If heart's dead, yes, then I foresee,
I'll die, or I must lifeless be,
Like those statues made of lead. 
Filed under: #Kaláka #Villon #Rondó az elsiratott szerelemről #1987 #François Villon #Rondeau #folk #poem #poetry #translation
Posted on 2014-08-26 - Notes: 1 with 4 plays
Track: Ellentétek (breton népdal) 
("
Ballade: Du Concours De Blois") Artist: Kaláka Album: Villon

FRENCH:
Je meurs de soif emprès de la fontaine, Suffisance ay, et si suis convoiteux; Une heure m'est plus d'une quarantaine; Droit et parfait je chemine en boiteux Très pacient plus que nul despiteux, Je retiens tout et ce que j'ay despars, A moy cruel et aux autres piteux, Le neutre suis et si tiens les deux pars! En doubte suis de chose très certaine; Infortuné je me répute eureux, Vraye conclus une chose incertaine, Rien je n'y fois et suis adventureux. Flebe me tiens quant me sens vigoreux, Plain de moisteur, tout tremblant, au feu ars; Doulx et begnin, de semblant rigoreux; Le neutre suis et si tiens le deux pars! Quant dueil me prent, grant joye me demaine; Par grant plaisir je deviens langoreux; Indigent suis possident grant domaine; Qui n'a nul goust je le tiens savoreux; Qui m'est amer de lui suis amoureux; Ignorant suis et si sçay les sept ars; En grant seurté fort craintif et paoureux; Le neutre suis et si tiens les deux pars! Qui me loue il m'est injurieux, Je ne bouge quant d'un lieu je me pars; Pour bien ouvrer en vain labourieux; Le neutre suis et si tiens les deux parts!

HUNGARIAN:

Szomjan halok a forrás vize mellett; Tűzben égek és mégis vacogok; Parazsas kályhánál vad láz diderget; Hazám földjén is száműzött vagyok; Csupasz féreg, díszes talárt kapok; Hitetlen várok, sírva nevetek; Az biztat, ami tegnap tönkretett; Vig dáridó bennem a bosszúság; Úr vagyok, s nem véd jog, se fegyverek; Befogad és kitaszít a világ. Nem biztos csak a kétes a szememnek S ami világos, mint a nap: titok; Hiszek a véletlennek, hirtelennek, S gyanúm az igaz körül sompolyog; Mindig nyerek és vesztes maradok; Fektemben is fölbukás fenyeget; Van pénzem, s egy vasat se keresek, És reggel köszönök jó éjszakát; Várom, senkitől, örökségemet; Befogad és kitaszít a világ. Semmit se bánok, s ami sose kellett, Kínnal mégis csak olyat hajszolok; Csalánnal a szeretet szava ver meg, S ha igaz szólt, azt hiszem, ugratott; Barátom, aki elhiteti, hogy Hattyúk csapata a varjú-sereg; Igazság és hazugság egyre-megy, És elhiszem, hogy segít, aki árt; Mindent megőrzök s mindent feledek: Befogad és kitaszít a világ. AJÁNLÁS Herceg, kegyes jóságod lássa meg: Nincs eszem, s a tudásom rengeteg. Lázongva vallok törvényt és szabályt. S most mi jön? Várom a pályabéremet, Mert befogad s kitaszít a világ.

ENGLISH:
I'm dying of thirst beside the fountain, Hot as fire, and with chattering teeth: In my own land, I'm in a far domain: Near the flame, I shiver beyond belief: Bare as a worm, dressed in a furry sheathe, I smile in tears, wait without expectation: Taking my comfort in sad desperation: I rejoice, without pleasures, never a one: Strong I am, without power or persuasion, Welcomed gladly, and spurned by everyone. Nothing is sure for me but what's uncertain: Obscure, whatever is plainly clear to see: I've no doubt, except of everything certain: Science is what happens accidentally: I win it all, yet a loser I'm bound to be: Saying: ‘God give you good even!' at dawn, I greatly fear I'm falling, when lying down: I've plenty, yet I've not one possession, I wait to inherit, yet I'm no heir I own, Welcomed gladly, and spurned by everyone. I never take care, yet I've taken great pain To acquire some goods, but have none by me: Who's nice to me is one I hate: it's plain, And who speaks truth deals with me most falsely: He's my friend who can make me believe A white swan is the blackest crow I've known: Who thinks he's power to help me, does me harm: Lies, truth, to me are all one under the sun: I remember all, have the wisdom of a stone, Welcomed gladly, and spurned by everyone. Merciful Prince, may it please you that I've shown There's much I know, yet without sense or reason: I'm partial, yet I hold with all men, in common. What more can I do? Redeem what I've in pawn, Welcomed gladly, and spurned by everyone.
Filed under: #Kaláka #Villon #Ellentétek (breton népdal) #1987 #François Villon #Ballade: Du Concours De Blois #folk #poem #poetry #translation
Posted on 2014-08-26 - Notes: 1 with 6 plays
Goodbye, Ghibli by Animation Domination High-Def
Filed under: #Hayao Miyazaki #Studio Ghibli
Posted on 2014-08-26 - Notes: 3 with

chernobylfashionweek:

Dzieje grzechu (1975) dir. Walerian Borowczyk.

(via proptotichorripilation)

Filed under: #Walerian Borowczyk. #Dzieje grzechu #1975
Posted on 2014-08-26 - Notes: 43